Explanation of Al-Adab-ul-Mufrad (Upholding the ties of kinship) – 27 – Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadee Al-Madkhalee

31- باب: مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اسے تحفہ دینا

حدیث 71

 

Download Now