Tawheed first – Shaykh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee & Shaykh Rabee bin Hadee Al-Madkhalee

توحید سب سے پہلے – شیخ محمد ناصر الدین البانی اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی